Humanitární pomoc nebo strašný zločin komunistů?

Post date: Jun 26, 2011 1:14:40 AM

O maďarských dětech zavlečených po porážce maďarského povstání roku 1956 do Československa jsem se doslechl teprve nedávno od jednoho svého známého v souvislosti s majetkovými spory v jejich rodině. Jedno z těchto dětí bylo totiž adoptováno jeho příbuznými. Jednalo se patrně o děti zavražděných vůdců maďarského povstání. Tyto děti (nebo jejich část) byly přivezeny do Havlíčkova Brodu, zde jim byla změněna identita a byly dány na výchovu do důvěryhodných komunistických rodin. Změnou jejich identity byl snad pověřen tehdejší příslušník SNB Jonáš, který je bohužel dnes již po smrti a nelze od něj tedy získat žádné informace. Havlíčkův Brod byl patrně vybrán proto, že má velkou psychiatrickou léčebnu, kde mohly být děti dočasně umístěny bez přílišného rozruchu na veřejnosti.

O způsobu přepravy dětí do Československa mohou vypovídat dokumenty, které v roce 2006 zveřejnila civilní rozvědka. Vyplývá z nich, že československý diplomat Vladimír Zpěváček odvezl tehdy z Maďarska asi 300 lidí ze "sovětské komunity" (sic). Naložil je na loď a proti proudu Dunaje s nimi odjel do Československa. "Sovětskými soudruhy tato pomoc jest velmi kladně hodnocena", uvádí se v jednom z dokumentů. Zpráva konstatuje, že šlo o velmi obtížný úkol a že to byla Zpěváčkova osobní iniciativa. Vedení velvyslanectví se na akci vůbec nepodílelo, prý se především obávalo útoku vzbouřenců.

Kdo by o této věci věděl další podrobnosti a chtěl se o ně s námi podělit, napište nám na e-mail redakce: ireseveris@gmail.com.

Citoyen