Rusko

Rusové jsou učenliví lidé a vždy toho od Evropanů mnoho okopírovali. Od Francouzů přijali filozofii brutálního socialismu a od Němců systém, jak jej co nejsofistikovaněji institucionálně využít proti svým i ostatním lidem a národům. Což spolu s jejich vrozenou neúctou k životu druhého člověka přivodilo historicky hekatomby mrtvých.