Politici

Cokoliv neuctivého lze o politicích říci, je zpravidla pravda.