INDECT - stanné právo v moderním pojetí aneb boj politických elit proti svým občanům.

Post date: Aug 6, 2012 6:00:16 PM

Na konci 2013 hodlá Evropská unie uvést do praxe utajovaný projekt INDECT (Inteligentní informační systém podporující dohled, vyhledávání a detekci pro cíle bezpečnosti obyvatel v městském prostředí.), který byl zahájen 1.9.2009. Projekt, jehož celkové náklady činí 14,9 mil. EUR (376 672 000 Kč), dotuje EU částkou 10,9 mil. EUR (275 552 000 Kč). Ovšem jeho uvedení do praxe bude stát daňové poplatníky při mírném odhadu řádově stovky až tisíce miliard EUR. Mimo jiné na něm participuje také naše VŠB-TU v Ostravě částkou 292 600 EUR (7 396 928 Kč), přičemž dotace EU činí 223 000 EUR (5 637 440 Kč). Koordinátorem projektu je AGH University of Science and Technonology, Krakow, Polsko.

První zmínky o něm pronikly na veřejnost již v roce 2009, když deník Daily telegraph otiskl článek s titulkem: EU financuje "Orwellovský" projekt, který bude monitorovat veřejnost za účelem odhalení abnormálního chování. Zmínila se o něm i některá Evropská média : Die Zeit, Futurezone a Der Standard. Rovněž studentský parlament na Bergische Universität Wuppertal, jejíž divize E se na tomto projektu také podílí, tehdy požadoval, aby se na něm univerzita přestala podílet.

V roce 2010 nabyla míra utajení provázející INDECT na intenzitě. Byla zřízena etická komise, která má pravomoc rozhodnout o tom, které informace budou prezentovány veřejnosti. Z oficiální stránky projektu byly vymazány dva dokumenty, které však Futurezone a Pirate Party of Germany zveřejnily na svých stránkách. Poté byly bez dalšího komentáře oba dokumenty vráceny na stránky projektu. Několik euro-poslanců v čele s Alexanderem Alvarem INDECT kritizovalo, a navrhlo, aby EU zveřejnila veškeré informace, které se ho týkají. Také německá levice přednesla federální vládě žádost o jeho prošetření. Všechno bez úspěchu.

Co tedy projekt INDECT představuje?

V internetovém prostředí:

 • sledování a prohledávání internetu, sociálních sítí (Facebook, WKW atd.), diskusních fór, blogů, P2P sítí a jednotlivých počítačových systémů.
 • zkoumání obrázků a videí, pomocí automatických prohledávacích algoritmů, určených k identifikaci osob a vyhledání scén násilí i "abnormálního chování"
 • pokročilé jazykové počítačové algoritmy umožní vyhledávat vztahy mezi lidmi v souvislosti s analýzou jejich konverzace a interpretace zpráv, stejně jako automatickou interpretaci kontextu rozhovorů například v chatech

V ulicích:

 • v ulicích bude INDECT kontrolovat mobilní systém dohledu ve městě "Mobilní servisní systém městského prostředí" ("Mobile Servicing System Urban Context"). "Bezpilotní vzdušné prostředky" ("Unmanned Aerial Vehicles", též UAVs), někdy také nazývané "drony", nesoucí kamery, budou za účelem bezpečnosti inteligentně propojeny v nezávislé síti, která bude umožňovat identifikaci podezřelých pohybujících se objektů a jejich automatické sledování v městských aglomeracích
 • monitorovací kamery napojené na INDECT budou preventivně využívat biometrické údaje z pasů a občanských průkazů k identifikaci lidí a k vytvoření vzorců jejich chování a pohybu

Údaje získané z těchto zdrojů budou zaneseny do databáze, průběžně aktualizovány a doplněny o existujících data, například z:

 • monitorovacích kamer
 • sledování umístění mobilních telefonů (GSM, GPS)
 • rozpoznávání tváří (např. na základě biometrických údajů v elektronických pasech)
 • monitorování komunikace

Průzkum u polské policie odhalil, že následující aktivity mohou být použity jako kritéria "abnormálního chování":

Na ulici:

 • běžíte
 • máte s někým konflikt
 • jdete příliš rychle nebo naopak pomalu
 • chodíte po trávníku
 • chodíte ve "špatném" směru
 • bezcílně se potulujete po ulici
 • ocitnete se ve skupině čítající více než předem definovaný počet lidí
 • ukradnete auto (vozidlo)
 • pád, uklouznutí
 • zapomenete zavazadlo
 • sedíte na jednom místě déle než předem určenou dobu
 • křičíte
 • klejete, používáte vulgarismy
 • ocitnete se u střelby, explozí

V městské hromadné dopravě:

 • sedíte na podlaze
 • zůstáváte v ní příliš dlouho
 • zapomenete tam jakýkoliv předmět

V hledišti:

 • házíte láhve
 • běháte

Na letišti:

 • zapomenete zavazadlo nebo jakýkoliv jiný předmět
 • příliš dlouho sedíte

Stručně řečeno, pokud působíte zmateně, nejistě nebo rozladěně, chodíte pomalu, protože vás bolí nohy, můžete být označeni za podezřelé osoby. Pokud budete sedět na podlaze v autobuse, zůstávat v něm příliš dlouho nebo zapomenete svá zavazadla, můžete očekávat, že budete mít co do činění s bezpečnostními složkami. Lidé, kteří jsou na rande, potkávají další osoby příliš často nebo klejí na veřejnosti, jsou bez rozdílu chápáni jako podezřelí. Systém dokáže na základě profilů jednotlivých programů automaticky rozpoznat "nebezpečné osoby" a má schopnost se "učit". Pokud je někdo považován za "podezřelého", je označen monitorovacím systémem a jeho údaje jsou automaticky vyžadované systémem z příslušné databáze. Po rychlé analýze osoby je umístěna v "určité kategorii nebezpečnosti" a je-li považována za dostatečně nebezpečnou, dojde k upozorněni policie nebo dalších bezpečnostních složek. To znamená, že se každý z nás může jevit lehce jako podezřelý. Stačí k tomu opravdu málo.

Úkolem projektu INDECT je tedy identifikace abnormálního chování osob pomocí filtrace jejich hlasů a obličejů a jejich verbální i neverbální komunikace. Přičemž obraz abnormálního chování bude závislý na zadání občany nekontrolovatelnými osobami. Je nástrojem, který může být proti občanům snadno zneužitelný v případě, že to jakákoliv mocenská struktura bude považovat za účelné. Obludné na tom je, že může shromáždit data jakékoliv skupiny osob, třeba vládě nepříjemných blogerů a vydat je případné perzekuci, která nemusí být nutně policejní. Může se jednat například o nemožnost získat zaměstnání ve státní správě a jejích institucích, ostrakizace ve společnosti pomocí úniku informací, stížení výkonu občanských práv, např. práva být volen, potíže při sjednávání půjčky atd. atd. Bude schopný předvídat čas a místo vzniku protestů ideálně dříve, než samotný protestující. INDECT chce vědět co uděláme, dřív než to budeme vědět my sami. Změní chování celé společnosti více, než si zatím dokážeme představit, protože nastolí atmosféru strachu většího, než se podařilo komunistické a nacistické diktatuře. Bude rozhodovat co je normální a co ne. INDECT je přesně to, čeho se George Orwel obával a před čím varoval.

Není jistě bez zajímavosti, že souběžně s projektem INDECT byl v ČR v roce 2009 přijat zákon 111/2009 Sb., o základních registrech. Tzv. základní registry mohou v projektu INDECT hrát důležitou úlohu základní databáze osob, jejich adres a podnikatelských aktivit. Náhoda? Sotva.

Pod pláštíkem boje proti terorismu je nám vnucována relativizace hodnot svobody, soukromí a osobní bezpečnosti v globálním kontextu. Musíme si tedy položit otázku, zda jsou tato významná porušení soukromí a osobních svobod odůvodnitelná potřebou záchrany života či demokracie. Zejména v jakých mezích je politika policejní prevence vůbec oprávněná a pro občany přijatelná?

Na mnoho otázek se snaží odpovědět novinář a spisovatel Cory Doctorow ve své knize Malý bratr. Sedmnáctiletý Marcus alias w1n5t0n je přesvědčený, že zná všechna pravidla hry - a finty, jak je obejít. Je chytrý, pohotový a vyzná se v dnešním sesíťovaném světě, takže si lehce poradí i s vlezlým špiclováním své střední školy. Jednoho dne se mu svět obrátí vzhůru nohama - vyrazí s kamarády za školu a před jeho očima dojde k teroristickému útoku na San Francisco. A protože zrovna byli ve špatnou chvíli na špatném místě, ocitnou se v moci Ministerstva vnitřní bezpečnosti, které je obratem uklidí do tajné věznice k několikadenním nevybíravým výslechům. Když je konečně propustí, zjistí Marcus, že se jeho město změnilo v policejní stát, kde se s každým zachází jako s potenciálním teroristou. Nikdo by mu neuvěřil, co se stalo, a tak mu zbývá jediné: vyřídit vnitřní bezpečnost vlastními silami.

Dokáže dospívající hacker vyhrát nad úřady, které se vymkly kontrole?

Dokážeme my vyhrát nad politiky, kteří se vymykají kontrole?