Organizace, začlenění a značení Jagdgeschwader (stíhací eskadry)

Post date: Aug 9, 2015 9:37:06 AM

Geschwaderstab

Štáb eskadry

3—4 Gruppen

120—200 letadel

 • Kommodore - velitel eskadry (obvykle Oberst—plukovník)

  • Adjutant—pobočník
  • IA/Einsatzoffizier—operační důstojník
  • Technischer Offizier—technický důstojník (logistika apod.)
  • Abwehroffizier—zpravodajský důstojník
 • Nachrichtenoffizier—signální/komunikační důstojník
 • 2 meteorologové

Gruppenstab

Štáb skupiny

3—4 Staffeln

30—40 letadel

 • Major beim Stab—styčný důstojník mezi štábem eskadry a skupiny, obvykle důstojník s mnoha bojovými zkušenostmi a velkým rozhledem
  • Kommandeur—velitel skupiny
  • Adjutant—pobočník
  • Technischer Offizier—technický důstojník (logistika apod.)
 • Nachrichten Offizier—signální/komunikační důstojník
 • Sanitätsoffizier—lékař
 • Verwaltungsbeamter—správní úředník
 • Technischerbeamter—technický úředník


Staffelstab

Štáb letky

3 Schwarme

10—16 letadel

  • Staffelkapitän—velitel letky, kapitán nebo major (ve skutečnosti však často nižší hodnost)

Schwarm

2 Rotten

4 letadla

 • Schwarmführer—Leutnant (poručík—ve skutečnosti však často nižší hodnost)

Rotte

2 letadla

 • Rottenführer—Feldwebel (praporčík)

Označení skupin

I.Gruppe

II.Gruppe

III.Gruppe

IV.Gruppe

Stíhací bombardéry

Prozatímní noční stíhači

Střemhlavé bombardéry

Barevné značení (3 Staffeln)

Gruppen

I. Gruppe

II. Gruppe

III. Gruppe

IV. Gruppe

Staffel

1

4

7

10

Staffel

2 nebo 2

5 nebo 5

8 nebo 8

11 nebo 11

Staffel

3

6

9

12