Některé emblémy na letadlech německých stíhačů

Post date: Aug 4, 2015 7:35:41 PM

Emblémy na letounech Luftwaffe tvoří zajímavou kapitolu historie německého letectva. Vyjadřují místo vzniku či působení jednotky, někdy se vztahují k jejímu veliteli nebo zpodobňují více či méně humornou nadsázku. Zajímavé je, že jen v mizivých případech obsahují nacistické symboly, což jistě dokresluje vnitřní atmosféru Luftwaffe.

Nápis Wimmersal (někdy psáno Wimmersaal) na emblému 6/JG 52 je přezdívka Heinze Sachsenberga (104 sestřelů), který v této jednotce působil. Přezdívka se vztahuje k jisté velice lechtivé básni s názvem „Der Knappe Wimmersaal“—“Zbrojnoš Wimmersaal“, poněkud připomínající známou Vrchlického báseň „Rytíř Smil“.

Označení jednotek je psáno zkráceně. To znamená, že například 9/JG 52 = 9. Staffel, 3. Gruppe, 52. Jagdgeschwader nebo 2/JG 1 = 2. Staffel, 1. Gruppe, 1. Jagdgeschwader atd.

JG 52