Hodnosti Luftwaffe

Post date: Aug 9, 2015 8:09:11 AM

Nárameník

Límec

Rukáv

Soldat

Vojín

Obersoldat

Vrchní vojín

Gefreiter

Svobodník

Obergefreiter

Vrchní svobodník

Stabsgefreiter

Štábní svobodník


Unteroffizier

Desátník

Unterfeldwebel

Četař

Feldwebel

Šikovatel

Oberfeldwebel

Vrchní šikovatel

Stabsfeldwebel

Štábní šikovatel

Leutnant

Poiručík

Oberleutnant

Nadporučík

Hauptmann

Kapitán

Major

Major

Oberstleutnant

Podplukovník

Oberst

Plukovník

Generalmajor

Generálmajor

Generalleutnant

Generálporučík


General der fliegertruppe

Generál letectva


Generaloberst

Generálplukovník

Generalfeldmarschall

Generál polní maršál

Oberfeldwebel

Vrchní šikovatel

Hauptmann

Kapitán

Oberst

Plukovník

Generalmajor

Generálmajor

Originály nárameníků

Uniforma kapitána Luftwaffe

Vojenská knížka Luftwaffe