Saturnské desatero

Post date: Feb 9, 2011 11:41:14 AM

  1. Nebeské pravdy se zemskými zákony slučovati budeš.
  2. Dobrým dílem zemi oplodníš a ctíti budeš zákony přírody.
  3. Co nebesům jsi vzal, v život a lásku na zemi přeměníš.
  4. Se sobě rovnými se spojíš.
  5. Nebudeš váhati zničiti, aneb skrýti své dílo, ohrožovalo-li by vládu času.
  6. Osud vrací v čase vše, co obdržel; jsi však povinen brániti se jeho ranám do posledních sil.
  7. Byl-li jsi zneuznán, odejdi včas.
  8. Jsi-li sláb ke tvoření, proměňuj čas v nesmrtelné zlato dobra a ono tebe ozáří.
  9. Čas uplynulý v nečinnosti je ztracený; vzývej čas životní prací, neboť pracovati je modliti se k času.
  10. Skončený čas je pozemskou smrtí; neodporuj smrti, když konec tvého času nadešel.